Helhetsdesign

Rönnsåker Logotyp

I hjärtat av vår design...

…finns det gemensamma bostadshuset omgivet av en vacker köksträdgård och fruktlund. Från taket kan vi skörda regnvatten i vår bevattningsdamm uppe på kullen och dammen intill bastun ger mångfald, bevattning och svalkande dopp. 

Våra privata tomter finns på lagom avstånd från huset – sen är det bara att välja mellan skir björkgrönska och närhet till unga växande valnötsträd och ätlig kastanj, eller äng i full sol.

Längre bort växer fler träd för frukt- och nötskörd som gynnas av kvävefixerande robinia och koreansk silverbuske. Där vinden viner in på fastigheten har vi planterat lähäckar – en mångfaldshäck i söder samt barrträd, hassel och korgpil i nordost och öster.

Intill promenadstråket och fastighetens infart har vi placerat vårt område för olika verksamheter som lockar kunder till platsen. 

Rönnsåker Rönnblad

Helhetsdesignen har vi skapat med hjälp av permakultur

Vi har börjat i våra behov och förståelse för platsen utifrån jord, vind, vatten och solförhållanden. Vår kunskap om odling, natur och design har bidragit med fler pusselbitar. 

Permakultur handlar om att använda naturen som modell för att designa system som gör att människor och natur mår bra, både nu och i framtiden. 

Att designa ur ett permakulturperspektiv handlar om systemtänkande, att utgå ifrån en plats specifika förutsättningar för att bygga upp anpassade alternativ för matproduktion, bostäder, vatten- och energiförsörjning, samhällsstrukturer och företagsmöjligheter. 

"Jag blir peppad och stolt över att ha varit med och åstadkommit allt som hänt på platsen och byggt upp den successivt och sett att det är genomförbart.”

Hanna