My

Myricas-logotyp

Jag bär med mig hela mitt liv in i företagandet

En fantasifull barndom med köksträdgård, skörd i det vilda, naturhantverk och  författardrömmar i Smålands skogar och Lundabygden.

Ungdomstid med föreningsliv, miljöengagemang och naturstudier i stora delar av Sverige.

Unga vuxna år med självhushållning, permakultur och skogsträdgård, med forntida hantverk, berättande och fördjupad relation till och kunskap om natur.

Vuxenhet med fortsatt fördjupning, samlade erfarenheter, begynnande klokskap och en plats på jorden att utveckla och förvalta genom permakultur.

Jag har haft trygghet nog att forma mitt eget arbetsliv, prova idéer och olika vägar mot omställning och naturkontakt.

Jag bottnar i mina erfarenheter och min kunskap för att bidra till utveckling och förändring i sätt att vara och verka som människor i världen.

Dotter av granskog
och granit

Barndomskänsla
i barrfuktslukt och dammande doft
av torrmossa

Njutvemod och hemlängtan
sjunger i kroppen