Skogsträdgård

Rönnsåker Logotyp

Skogsträdgårdsodling

Mycket av vår mat vill vi odla i perenna odlingssystem som skogsträdgårdslundar, frukt-, nöt- och bärodlingar. I många år var Rönnsåker en plats för betande djur och det är få som minns rönnarna som stod här. På gamla kartor från 1700-talet avslöjas att odlingslotter låg i slänten mellan bergsknallarna. De gamla äppelstammarna talar om fruktodlingen och fröer som kommer till ytan när vi gräver avslöjar att perenna grönsaker har skördats på platsen långt innan vi kom hit. Vi vill att platsen åter ska skördas och metoderna vi använder är betydligt äldre än de vi använt de senaste 100 åren. Vi vill bygga upp jorden när vi brukar den. Inte förbruka den. Genom att forma resilienta ekosystem hoppas vi på en stor skörd för många generationer framåt.

Mångfald

Livet på Rönnsåker ska inte bara vara en plats för människor. Mellan olika lundar, i ängsstråk, under ekarna, i buskar och snår ska även annat liv få växa. Genom att gynna olika biotoper skapar vi också rum för en stor mångfald av växter och djur.