Myricas

En helhet för ett rikt liv med natur, reflektion och kunskap
Myricas-logotyp

Naturkontakt och permakultur

Som naturguide och poet vill jag väcka fascination, nyfikenhet och närvaro. Jag vill bygga relation mellan människor och andra delar av naturen. Ett sätt är genom smakupplevelser och händernas hantverk. Andra sätt är genom natursagor, förunderliga fakta och fokus på sinnesupplevelser.

Som permakulturdesigner och skogsträdgårdsodlare vill jag sprida kunskap om hur vi kan skapa liv och landskap där vi designar miljöer för både människor och biologisk mångfald. Där vi planerar smart, utgår från faktiska behov och bygger naturresurser. Där vi lär av naturen.

Som den helhet jag är vill jag ge utrymme att reflektera kring vilka vi är som personer i världen och hur vi kan leva liv vi mår bra av och som för oss närmre naturen.